# کره

مشخصات کره زمین

باسمه تعالی مشخصات کره زمین شعاع کره زمین در استوا RO=6378Km….…………………:. شعاع کره زمین در قطبین: Rp=6357Km….………………… شعاع دایره هر مدار جغرافیایی:r=RoÏcos   ……………….. پیرامون کره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید