# دانستنی

دانستنیهای منابع طبیعی

به نام خدا                            دانستنیهای منابع طبیعی                      آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ õهر هکتار جنگل می تواند 68 تن گرد و غبار را هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید